Partners van Thuisgekookt

Landelijke financiële samenwerkingspartners

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Gemeenten en lokale financiers voor Thuisafgeaald

Voor het vergroten van de impact van Thuisgekookt op lokaal niveau werken we samen met verschillende gemeenten: 

  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Rotterdam
  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Utrecht
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Nijmegen
  • Gemeente 's-Hertogenbosch
  • Gemeente Delft
  • Gemeente Vlaardingen
  • Gemeente Nieuwegein

Heeft u interesse om ook actief aan de slag te gaan met Thuisgekookt in uw gemeente?
Lees hier meer. Sinds september 2016 is Thuisgekookt partner van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is gezondheid'.

Samen met Gemeente Woerden, Welzijn Divers en Radius Welzijn ondertekenden we op 14 september een pledge waarin we beloven te werken aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Nederland.

Overige samenwerkingspartners


Insyde - Webdesignbureau uit Delft met online vakmanschap sinds 1999. Insyde ontwikkelt en optimaliseert vanaf het begin af aan de online tools van Thuisgekookt. En dat doen ze met veel aandacht en expertise. Een van onze belangrijkstee partners! Voor een indruk van ander werk van Insyde, zie www.insyde.nl 

Grasp ondersteunt Thuisgekookt rond juridische issues als privacy en algemene voorwaarden. De slogan van Grasp is Techsavy lawyers, minding your business. En zo kennen wij ze ook! Grasp houdt van techniek en innovatie en denkt graag mee met onze organisatie en businessmodel. Tegelijk bewaken ze deskundig de juridische kant van Thuisgekookt. Een betrokken, flexibel en daadkrachtig bureau. Meer info via www.grasp.nl 

Voor de vormgeving van ons materiaal zijn verschillende partners betrokken: